Erasmus +

SOBRE ERASMUS +

ERASMUS+ és el programa de la Unió Europea per l’Educació, la formació, la joventut i l’esport per el període 2014-2020. En l’àmbit de l’Educació i la Formació ofereix oportunitats en tots els sectors educatius: Educació Superior, Formació Professional, Educació Escolar i Educació de Persones adultes.

Els destinataris d’Erasmus +

• Estudiants D’Educació Superior i Formació Professional, que desitgin estudiar, formar-se o obtenir experiència laboral en l’estranger.

• Professorat, formadors, personal de administració que vulguin ensenyar, formar-se.

• Organitzacions o Institucions en l’àmbit de l’Educació i formació que desitgin cooperar i intercanviar per innovar o modernitzar-se.

Objectius d´Erasmus +

• Millora de les aptituds, competències bàsiques.

• Impulsar millores en la qualitat i en l’excel·lència en la innovació.

• Millora de l’ensenyament i de l’aprenentatge de les llengües.

• Promoure l’aparició i la conscienciació d’un espai europeu d’aprenentatge permanent.