Auxiliar d’hoteleria:
Cuina i Serveis de Restauració

PFI CUINA

La finalitat del PFI (Programa Formació i Inserció) és la de proporcionar una formació bàsica i professional a aquells alumnes que no han obtingut el GES que els permeti prosseguir els seus estudis, si s’escau, en l’àmbit de la formació professional reglada, especialment en els CFGM, a través d’una prova d’accés, o bé, incorporar-se a la vida activa a partir d’aconseguir una competència professional bàsica que els faciliti l’exercici d’una activitat laboral concreta, de complexitat limitada. El PFI de l’Escola Pia Balmes es realitza amb el suport i subvenció de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

A partir de Juny 2019 – possibilitat ERASMUS+ FCT postgraduat a algun país d’àmbit europeu.

 

Més informació

OBJECTIUS

Els objectius generals i bàsics del PFI són:

• Proporcionar una formació bàsica i professional que permeti als alumnes incorporar-se a la vida activa o bé prosseguir els seus estudis en la FP reglada, concretament, als CFGM.

• Oferir una formació que prepari els alumnes interessats a prosseguir la seva formació professional reglada en els cicles formatius de grau mitjà, per mitjà de la prova d’accés.

• Afavoir la integració dels joves davant del risc d’abandonament educatiu, per poder orientar-los cap a programes i/o itineraris formatius que els permetin inserir-se professionalment.

• Orientar l’alumne perquè assoleixi la maduresa personal i tècnica que la societat exigeix per a prendre una decisió respecte al seu futur immediat.

• Posar a disposició de l’alumne una formació adient perquè pugui assolir una competència professional bàsica que li faciliti l’exercici d’una activitat laboral concreta (Restauració / Hoteleria).

• Establir un conjunt d’accions adreçades a avaluar les actituds personals i socials dels participants a fi d’educar i incidir en les conductes i actituds per a possibilitar la seva posterior incorporació al món del treball.

FORMES DE PAGAMENT

CURS SUBVENCIONAT* PEL DEPARTAMENT
Gratuït i sense cap cost

*No s’haurà de pagar cap despesa ni de matrícula, mensualitat, material, uniforme i altres.

CURS NO SUBVENCIONAT*
Matrícula 270 € + 10 quotes mensuals de 270 €

*La subvenció serà efectiva quan el Departament d’Ensenyament aprovi l’ENS i publiqui el DOGC.

Espais educatius

ELS ESPAIS

Disposem d’espais per treballar la cuina, la pastisseria i el servei d’atenció a sala que permeten treure el màxim profit a l’aprenentatge, amb la màxima seguretat i rendibilitat.

PROFESSORAT PFI HOTELERIA:
Cuina i Serrveis de Restauració

Laura Ledesma Garcia

Tècnic Superior en Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària.

Tècnic en Pastisseria i Forneria.

6 anys docent Programes Formació per Joves a l’àmbit de la Hoteleria.

9 anys com a cuinera i pastissera en restaurants i càtering.

4 anys com a pastissera a pastisseria.

Alba Balcells Elias

Llicenciada en Pedagogia i Ciències de l’Educació

Plats elaborats pels alumnes

ELS PLATS

Us presentem una petita mostra dels plats elaborats pels nostres alumnes de restauració (PFI).

EMPRESES COL·LABORADORES